Betingelser

Vilkår for køb af ydelser på momcare.dk

Sælger 

Når du køber ydelser på momcare.dk indgår du aftale med:

MomCare
v/Olivia Danmark A/S
Hørkær 16, 2. sal
2730 Herlev
CVR 27 98 32 35
Tlf: 88 88 71 72
Mail: info@momcare.dk

Betaling
Vi modtager følgende betalingskort:
 Dankort Vise Electron  Maestro MobilePay

Der opkræves ikke gebyr for brug af Visa/Dankort og eDankort. Øvrige kort opkræves gebyr som svarer til hvad Momcare bliver opkrævet af Clearhouse og QuickPay. Der kan gå op til 7 hverdage før beløbet trækkes fra din konto. Du kan se de til enhver tid gældende gebyrer her: https://www.clearhaus.com/dk/priser og https://quickpay.net/dk/pricing.

Ydelsen du køber
Ydelsen, du køber, er beskrevet på den side, hvor du vælger ydelsen. Her fremgår tillige, hvornår ydelsen leveres, dvs. på hvilke tidspunkter de bestilte kurser, konsultationer m.v. afholdes. Er du i tvivl om indholdet af ydelsen eller tidspunktet for levering så kontakt os på [info@momcare.dk]. Den fulde pris, som du skal betale, er inklusive moms, og er også angivet på bestillingssiden. Medmindre andet er anført på bestillingssiden, vil der ikke blive opkrævet andre omkostninger eller gebyrer end de ovenfor anførte gebyrer for betaling ved brug af betalings- og kreditkort.

Når din bestilling er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse på e-mail, der sendes til den af dig oplyste e-mail.

Aflysning af kurser eller samtaler
Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger eller ved sygdom hos underviserne eller andre nøglepersoner, medmindre vi kan indsætte en fuldt kvalificeret vikar. Sidstnævnte gælder tillige for bookede jordemodersamtaler. I tilfælde af aflysning fra MomCares side vil du have mulighed for at flytte din tilmelding til et andet kursus m.v. med ledige pladser eller til et andet tidspunkt for en konsultation, eller du kan vælge at få pengene retur. Vi kontakter de tilmeldte pr. telefon, SMS eller e-mail ved ændringer. Vi kan ikke garantere, at aflyste kurser gennemføres på et senere tidspunkt. Betalingen refunderes kun i tilfælde af MomCares aflysning eller flytning af kurset.

Hvis du fortryder dit køb (Lovpligtig fortrydelsesret)
Du har efter Forbrugeraftaleloven ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for en frist på 14 dage. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Du kan læse mere om din fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven og hvordan du udnytter fortrydelsesretten her. Hvis du køber en ydelse mindre end 14 dage før ydelsen skal leveres, dvs. mindre end 14 dage før et kursus eller en konsultations afholdelse, accepterer du udtrykkeligt, at levering af kurset eller konsultationen påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb og at du derfor ved udnyttelse af din fortrydelsesret skal betale vores rimelige omkostninger forbundet hermed. Er kurset/konsultationen gennemført, vil det beløb, som du skal betale, udgøre den fulde aftalte pris. Er der tale om en kursusrække eller flere konsultationer, vil din betaling udgøre en forholdsmæssig andel af den fulde pris svarende til det antal af kurserne/konsultationer, der er gennemført på det tidspunkt, hvor du gør fortrydelsesretten gældende.

Udvidet fortrydelsesret
Hos os har vi en udvidet fortrydelsesret. I tillæg til den lovpligtige fortrydelsesret, jf. ovenfor, kan du hos MomCare fortryde dit køb helt frem til 3 hverdage (72 timer) før kursus-start/konsultationsstart. Har du købt en kursusrække bestående af flere kursusdage, kan du fortryde frem til 3 hverdage (72 timer) før start af det første kursus i kursusrækken. Det samme gælder ved køb af en række konsultationer. Lørdage, søndage og danske helligdage tæller ikke som hverdage. Vil du eksempelvis fortryde et kursus, der afholdes en tirsdag kl. 16.00 skal vi modtage meddelelse om din fortrydelse af købet senest forudgående torsdag kl. 16.00. Fremgangsmåden ved udnyttelse af denne fortrydelsesret, udover hvad der gælder efter Forbrugeraftaleloven, er beskrevet nedenfor. Dette kan afvige fra, hvad der gælder for din fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven jfr. linket ovenfor.

Du kan udfylde og sende vores formular vedr. fortrydelse her.

 

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen
Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten eller indholdet af tjenesteydelsen, kan du kontakte os på info@momcare.dk eller pr. brev. Reklamationer skal gives inden rimelig tid og senest 2 måneder efter levering af ydelsen.

Hvis du vil klage
Ønsker du at klage over en ydelse, som du har købt af os, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle din klage.

Du kan også klage til Konkurrence og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klage kan også indgives online på www.forbrug.dk. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den ydelse du vil klage over har kostet mindst kr. 1.000.

Forbrugere med bopæl i et andet EU land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at vi kan indgå og opfylde aftalen med dig, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen til dig, opkræve betaling samt at kunne administrere det kundeforhold, der er etableret ved dit køb. Vi kan også sende dig nyhedsbrev om udviklingen i din graviditet, såfremt du har tilmeldt dig dette.

Den dataansvarlige er MomCare, v/Olivia Danmark A/S (detaljerede kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument).

Vær opmærksom på, at oplysninger, som du sender til os med mail eller udveksler med os via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret.

Oplysninger afgivet til momcare.dk videregives ikke til tredjemand, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov. Imidlertid vil den eller de involverede jordmødre modtage dine oplysninger. Vi vil kunne videregive oplysninger i forbindelse med et evt. salg af MomCare-aktiviteterne.

Du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du har også ret til at få berigtiget oplysninger, der er forkerte, og til at gøre indsigelse. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Momcare via e-mail info@momcare.dk eller pr. brev.

Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger kan du indgive klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/).

Forbehold
Der tages forbehold for tryk-/tastefejl samt for udsolgte kurser.

Tilmeld dig nu