Fødselsforberedelse – en sundhedsfremmende investering, for dig som gravid og dit ufødte barn

Af: Hlin Mogensdottier Jordemoder, Cand. Mag i Psykologi og Sundhedsfremme for Momcare.dk

 

Fødselsforberedelse betaler sig! Og hvorfor så det? Fordi det er vigtigt du, at som gravid forbereder din krop og din psyke på den forestående fødsel.

I Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, fremgik det, at langt størstedelen af alle fødende (94 %) generelt er tilfredse med deres fødsler. Dog giver knap 15 % udtryk for, at de ikke føler sig tilstrækkeligt forberedt til fødslen og ikke har haft optimalt udbytte af den fødselsforberedelse de har modtaget.

Flosklen om, at “kvinder er skabt til at føde” lever i bedste velgående. Og ja, det er de fra naturens side, men det er ikke ensbetydende med, at fødslen er selvskrevet til at blive en god oplevelse. Nutidens danske kvinder føder 1,7 børn i gennemsnit, har kontrol over deres liv med uddannelse, karriere og har nøje planlagt hvornår de skulle have deres børn og derfor ønsker de naturligvis også at have kontrol over deres fødsler. Og hvis der er noget man ikke kan kontrollere, så er det et fødselsforløb!

MEN man kan forberede sig. I folkemunde nævnes ofte, at en fødsel svarer til et marathon. Men ingen ville løbe et marathon uden at forberede sig grundigt, og det burde være det samme med fødslerne.

Fødselsforberedelse

Sundhedsstyrelsen anbefaler forebyggende og sundhedsfremmende fødselsforberedelse til alle gravide i Danmark. På fødestederne i Regionerne tilbydes bl.a. fødselsforberedelse i form af kortere auditorieforelæsninger. I kraft af besparelserne i det offentlige, bliver der skåret mere og mere væk af de bløde værdier – værdier som fødselsforberedelse ligger inde under. Den undervisning de offentlige fødesteder tilbyder, er ofte ganske informativ i forhold til fødsels faser, amning, tiden efter fødslen etc. Men oftest foregår undervisningen i store auditoriesale, hvor der er mange mennesker, og det efterlader ikke mange muligheder for interaktion mellem deltagerne og underviseren. Ofte er kvindernes tilbagemelding til jordemødrene efter fødslen, at de manglede konkrete redskaber og værktøjer til at håndtere fødslen.

Mange kvinder lærer undervejs i fødslen at håndtere forløbet ved hjælp af støtte og kompetent jordemoder-omsorg. Men der er ingen tvivl om, at de er endnu bedre hjulpet på vej til at kunne arbejde med fødslen og ikke imod fødslen ved at de har forberedt sig grundigt inden. For det øger hendes tryghed, mestringsevne og det giver ro og tillid til, at hun nok skal klare fødslen.

 

nyfødt baby, fødsel, fødselsforberedelseskursus

 

Fødselsforberedelse i privat regi

De sidste par år er der en stigende tendens til, at gravide opsøger fødselsforberedelse i privat regi. De private tilbud kan tilbyde mere nuancerede tilbud og ikke mindst mindre hold. Moderne kvinder tager et bevidst valg og vælger fødselsforberedelsen til, idet fødselsforberedelsen for længst har fået et anderkendende stempel med dokumenteret effekt. Og det er i høj grad et ønske om ”empowerment” – at få kontrol over og tage ansvar for eget liv og situation. Fødselsforberedelsen ses i dag som et “empowering” tiltag, så de selv er i stand til at håndtere den forestående fødsel.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at undervisningen af fødselsforberedelsen foregår i mindre hold, idet deltagerne dermed i fællesskab kan dele tanker, følelser og bekymringer. Fødselsforberedelsen er med til at ruste den gravide og hendes partner til den forestående fødsel, og forberedelsen øger deres viden omkring deres muligheder under selve fødselsforløbet. Undervisningen bør indeholde emner som; den gravide/parrets udvikling hen imod forældreskabet, amning og tilknytning til barnet, forberedelse til fødslen, det nyfødte barn, familiedannelse og ændringer i samliv og par-relationen når to bliver til tre samt udfordringer i den første tid. Målet er, at graviditets, fødsel – og barselsperioden skal gennemleves som en sammenhængende og naturlig livsproces, med mulighed for øget tryghed og personlig udvikling.

Ifølge en australsk undersøgelse, er undervisning i fødselsforberedelse en sundhedsfremmende metode til at fremme den naturlige fødsel. Undersøgelsen viste, at de fødende der havde gået til fødselsforberedelse var trygge hjemme og dermed kom senere ind på fødestedet, deres partnere var deltagende og både den fødende og hendes partner oplevede mindre stress under vejs i forløbet.

Dette bekræftes også i en stor dansk undersøgelse ”Parat til barn” som viste, at de kvinder der havde modtaget fødselsforberedelse, ankom oftere til fødestedet i aktiv fødsel og at de i mindre grad ønskede medicinsk smertelindring i form af epiduralblokade. Når kvinder skal vurdere deres fødselsoplevelse, er den vigtigste faktor, at kvinderne modtager god støtte under fødslen.

Men når det er sagt, så har fødselsforberedelse en lang række positivt indvirkninger. Kvinderne og partnerne rustes bedre til at forberede sig på den forestående begivenhed og tro på kroppens formåen. Fødselsforberedelse i mindre hold skaber et trygt forum, hvor den gravide kan spørge ind til ting hun føler sig usikker omkring. Hvad gør jeg hvis vandet pludselig går i Netto? Må jeg tage Panodil i fødslens tidlige fase? Må jeg spise chokolade, når jeg ammer?

Undervisningen handler om, at vi som professionelle undervisere skal give så meget viden som muligt videre til de kommende forældre. Det er vigtigt at støtte op om partnerens rolle og klæde ham på, til at kunne støtte sin partner bedst muligt igennem fødslen. Det er derfor vigtigt, at partneren også opfodres til at deltage, idet de hører noget forskelligt. Partners deltagelse bør være i det omfang det er relevant og meningsfyldt. Kvinden har fokus på selve fødslen, mens partneren ofte koncentrerer sig om de mere praktiske ting, som hvad der skal medbringes på hospitalet, hvor bilen kan parkeres etc.

Efter gennemgangen af fødslens faser, kan det for nogen være en god idé at lave en ønskeliste i fællesskab i forhold til hvordan du som kvinde vil føde, ønsker til smertelindring etc. Men vær realistisk og tænk mulighederne igennem og vær bevidst om dit valg. På den måde vil I, i fællesskab, være mere forberedte på hvad der kan opstå undervejs.

Fødselsforberedelse øger kvinders evne til at mestre fødslen, hvilket på sigt også kan have en sundhedsfremmende effekt på de eventuelle kommende fødsler.

Men i det større perspektiv har fødselsforberedelse en større sundhedsfremmende gevinst. Det er nemlig med til at forbedre folkesundheden for hele to generationer.

 

Kilder:
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP 2014)
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/anbefalinger-for-svangreomsorgen
http://www.womenandbirth.org/article/S1871-5192(12)00067-4/references
http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/faglig-indstik-foraeldre-og-foedselsforberedelse-ikke-kun-forberedelse-til-foedslen/ 
Tilmeld dig nu