Hvorfor fysisk aktivitet er så vigtigt – særligt når du er gravid

Af Henriette Klekner, PBES speciale sundhedskommunikation og fysisk aktivitet

Vær fysisk aktiv under din graviditet

Vi lever i en tid hvor vi alle løbende bliver konfronteret med slogans, artikler, kampagner om at vi skal dyrke motion, vi skal være fysisk aktive, vi skal tage trapperne og vi skal tage cyklen i stedet for bilen.

Gode råd og ideer er der masser af. De er alle meget velmenende, afsenderne er aktører på flere niveauer og varierende interesse.

Sundhedsstyrelsen, der er den instans som udstikker de retningslinjer, som de fleste danskere anser for værende lødige. Deres anbefalinger om motion understøtter de mange råd.

Det moderne menneske er komfortabelt og dermed har vi også udviklet os selv og den måde vi lever på ganske komfortabelt. Vi har en del hjælpeforanstaltninger, der aflaster os.

Derfor er vores krop ikke i aktiv brug på samme måde som den oprindeligt var tiltænkt. Det er derfor et kardinalpunkt for det moderne menneske at vedligeholde kroppen, det kræver jævnligt brug og aktivitet.

Forskning fra ind- og udland

Efter megen forskning og store veldokumenterede undersøgelser fra både ind- og udland, så ved vi at motion er vigtigt og det er fremmende for mangt og meget.

Som Professor Bente Klarlund anfører at mangel på motion øger risikoen for en lang række sygdomme, hun mener at de færreste er klar over at det har så stor indflydelse på erhvervelse af sygdomme.

Altså er det ikke kun med fokus på vægtproblemer, men at vi egentlig skal tænke det som helhed med multiple påvirkninger.

Vi må erkende, at den brede eksponering af den fysiske aktivitets vigtighed, er velbegrundet og der er helt korrekt. Det er mere end vigtigt at være fysisk aktiv.

Måden er underordnet, det er bare essentielt at alle er fysisk aktive i et hensigtsmæssigt omfang.

Dig som gravid

Gravide kvinder har på lige fod med andre, store fordele af at være fysisk aktive, dog må det nævnes at den gravides positive effekter af motion øges i kraft af graviditeten.

Fordi undersøgelser har belyst at der er så mange positive effekter, når selve fødslen skal finde sted, som affødes af at den gravide er fysisk aktiv.

Der nævnes lettere fødsler, kortere fødselsforløb, reducering af komplikationer, samt færre eftervirkninger.

 

Med fysisk aktivitet menes alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen.

Fysisk aktivitet under graviditeten har flere positive effekter for både mor og barn, og der er kun få vigtige forsigtighedsregler. Flere undersøgelser har vist, at kvinder der er fysisk aktive, før de bliver gravide, uden problemer kan fortsætte deres aktivitetsniveau under graviditeten, såfremt den gravide føler sig godt tilpas.

Gravide kvinder, der ikke tidligere har været fysisk aktive kan med fordel begynde at være fysisk aktive og konditionstræne under graviditeten.

Samt er det med stor fordel at den fysiske aktivitet opretholdes efter fødslen idet, undersøgelser har vist, at fysisk aktivitet efter graviditet fremmer både den fysiske og psykiske sundhed hos mor og barn, uden risiko for barnet.

Derfor er det så vigtigt for dig og din baby at du er fysisk aktiv, særligt mens du er gravid og meget gerne i kølvandet af din graviditet.

De mange gunstige udfald det har for dig, at investere i dig selv og dit barn via fysisk aktivitet, vil du på sigt kunne opleve at få tifold igen på flere parametre.

Tilmeld dig nu