1/3: Pas på hormonforstyrrende stoffer, når du er gravid – det kan være skadeligt for dit foster

Af  Maria Helsbøl, cand.scient.san for Momcare.dk

 

Samspillet mellem forskellige hormoner i fosterstadiet er afgørende for, hvordan vi udvikler os, ikke bare frem til fødslen, men resten af vores liv. Det gælder både vores udvikling i den tidlige og sene barndom, vores pubertet og senere vores forplantningsevne, overgangsalder og alderdom. Fosterstadiet er en sårbar periode, hvor balancen mellem de enkelte hormoner ikke må blive påvirket af fremmede stoffer, der kan interagere med de naturlige hormoner.

De seneste årtier har der været meget fokus på, hvad gravide udsættes for. Det bliver gang på gang konkluderet, at kvinder, der udsættes for høje niveauer af hormonforstyrrende stoffer under deres graviditet, oftere får børn med påvirket udvikling. Piger, der går tidligere og tidligere i pubertet, og unge kvinder, der går i overgangsalderen. Hvert tiende drengebarn bliver født med misdannede kønsorganer, som er forbundet med en øget risiko for lav sædkvalitet og testikelkræft. Den nyeste forskning kæder desuden udsættelse for hormonforstyrrende stoffer i fosterstadiet sammen med en række sygdomme, der rammer langt senere i livet, f.eks. diabetes, hjerte-kar-sygdomme, fedme og kræft. Ifølge WHO kan omfanget af sygdomme som følge af hormonforstyrrende stoffer være betydeligt undervurderet.

Dette er den første af tre artikler, hvor tre af de mest betydende hormonforstyrrende stoffer, som gravide/ufødte bliver udsat for: parabener, phthalater og bisphenol A, bliver beskrevet. Denne artikel vil omhandle parabener, den næste bisphenol A og den sidste i rækken phthalater. Fælles for disse kemikalier er, at de optages i kroppen gennem kosten, ved indånding eller gennem huden, og eksponeringen kan dermed antages at være tilbagevendende.

 

Hormonforstyrrende stoffer

Hormonsystemet er involveret i alle livets faser. Det påvirker stort set alle celler, organer og funktioner i vores kroppe, og er derfor med til at regulere humør, vækst, udvikling, hjernefunktion, intelligens, adfærd og meget mere. Hormonsystemet er bygget op af kirtler og hormoner. Hormoner er kemiske signalstoffer, som kirtelceller udskiller til blodkredsløbet sådan at de transporteres rundt i kroppen i blodet, og på den måde når frem til de celler, som de skal virke på.

Hormonforstyrrende stoffer er kemikalier, der på forskellig vis påvirker vores naturlige hormonbalance, da de har samme virkninger som kroppens naturlige hormoner. WHO’s definition for hormonforstyrrende stoffer lyder:

”Et hormonforstyrrende stof er et udefra kommende kemikalie, der ændrer funktioner i hormonsystemet, og dermed forårsager sundhedsskadelige virkninger i en intakt organisme eller dens afkom

Alle hormonelle systemer bliver påvirket af hormonforstyrrende stoffer herunder udvikling af hjernen, stofskifte og reproduktion. Der er derfor klart, at ændringer i hormonbalancen kan få meget alvorlige følger. Udsættelse er særlig kritisk i følsomme vinduer i fostertilværelsen, hvor fosteret påvirkes via moderen, da udsættelse for hormonforstyrrende stoffer kan ændre på udviklingen.

 

Fra moderen til fosteret

Tilstedeværelsen af hormonforstyrrende stoffer i mennesker er blevet påvist i blod, urin, fostervand, spyt, blod fra navlestreng, modermælk og moderkagevæv. Fra blodet overføres de hormonforstyrrende stoffer til moderkage og navlestreng, og moderen giver dermed stofferne videre til fosteret.

 

Parabener: De er problematiske

De fleste forbrugere har i dag hørt om parabener. Parabener er hyppigt anvendte konserveringsmidler, som blandt andet anvendes i kosmetik og cremer samt visse typer af fødevarer og medicinske produkter for at forbedre holdbarheden og hindre svampe – og bakterievækst.  Der findes flere typer af parabener, som ofte anvendes i samme produkt for at konservere så effektivt som muligt.

I dag er parabenerne ifølge den officielle EU-regulering stadig tilladt i begrænsende mængder.

Det er blevet påvist og konkluderet, at anvendelse af methylparaben og ethylparaben i personlige plejeprodukter er helt sikkert. Hvorimod butylparaben, propylparaben, isobutylparaben og isopropylparaben er mistænkt for at have hormonforstyrrende effekt. I Danmark er det forbudt at anvende de forstående fire parabener i kosmetik og plejeprodukter til børn under tre år. Set i lyset af dette forbud anbefales det, at ej heller gravide anvender plejeprodukter, hvor disse parabener er tilsat.

 

Betydning for fosteret: Det viser forskningen

Der er efterhånden bred enighed om, at der er videnskabeligt belæg for en sammenhæng mellem parabener og hormonforstyrrende effekter. Studier af parabener i både celle – og dyreforsøg viser, at de kan have østrogenlignende (det kvindelige kønshormon red.) virkning. Det er blevet påvist, at kraftig udsættelse for østrogene stoffer kan skade reproduktionsevnen. Hos voksne kvinder er østrogenniveauet højt, så det menes, at de mængder kvinder udsættes for via industriprodukter ikke vil gøre en forskel.

Derimod er det normale østrogenniveau meget lavt hos fosteret, så her vil påvirkning have meget stor effekt. Parabener er endvidere mistænkt for at kunne reducere sædkvalitet, kunne medføre kræft og give ændret kønsudvikling.

 

Parabener bidrager til cocktaileffekten

Hormonforstyrrende stoffer forekommer i utallige hverdagsforbrugerprodukter, såsom plastik, kosmetik, smykker, møbler og lægemidler. På daglig basis udsættes vi for en kombination (en cocktail) af mange forskellige hormonforstyrrende stoffer. Ny forskning viser, at udsættelse for en kombination af hormonforstyrrende stoffer, selv i meget små koncentrationer, som hver for sig ikke giver effekter, samlet kan have væsentlige sundhedsskadelige effekter. Som lovgivningen ser ud i dag, kigges der kun på, om de enkelte stoffer overholder deres specifikke grænseværdier, og dermed tages der ikke højde for mulige cocktaileffekter.

Gravide bliver udsat for mange produkter i deres hverdag med hormonforstyrrende stoffer, hvor små uskadelige mængder tilsammen giver en effekt. Forskerne er i gang med at undersøge, hvordan kombinationen af forskellige hormonforstyrrende stoffer under graviditeten påvirker fosteret. Det er samtidig ved at blive afklaret, hvilken eller hvilke perioder af graviditeten, der er mest følsom for de forandringer i hormonbalancen, der eventuelt kan påvirke fosterets udvikling.

 

Alternativer til parabener, når du er gravid

Fordelen ved parabener er, at de er gennemprøvede og gode i forhold til allergi. Andre nyere konserveringsmidler giver større allergiproblemer, og er i værste fald ikke testet i samme omfang som parabenerne.  Det er uvist om alternative konserveringsmidler har hormonforstyrrende effekter på lige fod som parabener. Fakta er dog, at der findes en lang række andre tilladte konserveringsmidler (56 stk. godkendt i kosmetik red.), som kan og bruges i stedet.

Det nordiske miljømærke Svanen, har opstillet kriterier for svanemærkning af kosmetik, og ét af kriterierne er netop, at produktet skal være produceret uden parabener. Der findes indtil videre 27 deodoranter, 54 hårstylings – og 69 ansigtspleje- og renseprodukter, der er godkendt til at bære Svanemærket. Disse samt andre svanemærkede hudplejeprodukter kan findes her: http://www.ecolabel.dk/da/produkter/personlig-pleje/hudplejeprodukter

Det er en god idé altid at tjekke indholdsdeklarationen, og bevidst fravælge produkter, der indeholder butylparaben, propylparaben, isobutylparaben og/eller isopropylparaben. Den bedste måde at undgå hormonforstyrrende stoffer er ved at vælge svanemærkede produkter, da disse produkter ikke må indeholde mistænkte hormonforstyrrende stoffer.

Læs med i den næste artikel, som beskriver, hvordan udsættelse for bisphenol A under graviditeten påvirker barnets adfærd, motoriske færdigheder og intelligens, samt hvorfor det er så svært at blive fri for hormonforstyrrende stoffer.

Tilmeld dig nu